Vartiosaaren kaava maakuntakaavan vastainen

Mediatiedote: Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi keskiviikkona 26.10.2016 kaksi kaavaa, jotka ovat molemmat Uudenmaan maakuntakaavojen vastaisia

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 26.10.2016 Helsingin yleiskaavan sekä Vartiosaaren osayleiskaavan, jotka ovat molemmat Uudenmaan maakuntakaavojen vastaisia. Sekä yleiskaavassa että Vartiosaaren osayleiskaavassa Vartiosaareen on esitetty huomattavaa rakentamista, vaikka maakuntakaavassa koko saarella on merkintä “Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue”. Lisäksi maakuntakaavan suunnittelumääräyksen mukaan alueelle suuntautuvaa asuin- ja työpaikkarakentamista on ohjattava taajamatoimintojen alueille, jotka on merkitty taajamavarauksina kaavakarttaan.

 

Vartiosaari sijaitsee Itä-Helsingissä Tammisalon, Laajasalon ja Ramsinniemen välissä. Se on suuruudeltaan noin 82 hehtaarin kokoinen. Eilen hyväksytty kaavaehdotus mahdollistaisi sinne rakentamista jopa 7 000 ihmiselle, mikä on isossa ristiriidassa maakuntakaavojen kanssa. Vartiosaari on luonnoltaan ja kulttuurimiljööltään ainutlaatuinen, monipuolinen ja erinomaisesti säilynyt: saarella yhdistyvät kompaktisti luontotyyppien ja topografian monipuolisuus, merellinen kansallismaisema, eheänä säilynyt rakennusperintökokonaisuus ja erilaisten yleishyödyllisten toimijoiden kirjo. Vartiosaari on kokonaisuudessaan Valtioneuvoston päätöksellä merkitty “valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi”.

Yleiskaavan käsittelyssä valtuutetut Yrjö Hakanen (SKP) ja Leo Stranius (Vihreät) esittivät vastaehdotuksen, että Ramsinniemeen ja Vartiosaareen esitetyt uudet rakentamisalueet ja pikaraitiotie poistettaisiin. Tämä vastaehdotus kaatui äänin 71-8.

Vartiosaaren osayleiskaavan käsittelyssä valtuutetut Veronika Honkasalo (Vasemmisto) ja Björn Månsson (RKP) esittivät vastaehdotuksen, että Vartiosaaren osayleiskaavaehdotus palautettaisiin valmisteluun siten, että osayleiskaava valmisteltaisiin virkistys- ja viheraluevaihtoehdon pohjalta viher- ja virkistysalueena sekä houkuttelevana matkailukohteena. Äänestystulos oli varsin tiukka: viheraluevaihtoehto kaatui äänin 44-40. Kristillisdemokraatit, RKP, SKP, Vasemmisto,Vihreät sekä kaksi Perussuomalaisten valtuuston jäsentä puolustivat vihervaihtoehtoa, mutta suuret puolueet Kokoomus ja SDP ratkaisivat äänestyksen rakentamisen kannalle. Myös Keskustapuolue oli kokonaisuudessaan rakentamisen kannalla, kuten myös René Hursti ja iso osa Perussuomalaisista.

Helsingin kaupunginvaltuusto siis teki kaksi päätöstä kaavoista, jotka molemmat ovat ristiriidassa maakuntakaavojen kanssa, mikä tuntuu aivan käsittämättömältä. Lisäksi lähes 5000 ihmistä on jo allekirjoittanut adressin, jolla vedotaan Helsingin kaupungin päättäjiin Meri-Rastilan metsän, Kivinokan ja Vartiosaaren säilyttämiseksi jatkossakin virkistysalueina. Myös useampi järjestö on ilmaissut huolensa koko yleiskaavaa koskien, he halusivat muutosta yleiskaavaan viher-ja kulttuuriympäristöjen alueiden säilyttämiseksi. Ennen kaupunginvaltuuston kokousta yleiskaavaehdotukseen tuli 1 444 muistutusta. Niistä 62 prosentissa vastustettiin yleiskaavaehdotuksen viheralueille osoittamaa rakentamista. Näin valtuusto teki kaksi päätöstä, jotka eivät ole pelkästään ristiriidassa maakuntakaavojen, vaan myös kaupunkilaisten mielipiteiden kanssa.

Maakuntakaava: http://kartta.uudenmaanliitto.fi/maakuntakaavat/index.html?x=388562&y=6674168&zoom=5&lang=fi&layers=0-0

Yleiskaava: http://www.yleiskaava.fi/yleiskaava/tarkistettu-ehdotus/

Vartiosaaren osayleiskaava: http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Esitys/2016/Kanslia_2016-10-26_Kvsto_18_El/70D091DE-E430-C274-85A6-574D68A00000/Liite.pdf