Vartiosaaresta virkistys- ja luontoparatiisi

734399_540861709316971_320010272_n
Miltä kuulostaisi saari jossa voisi retkeillä ainutlaatuisen hienoissa luontomaisemissa, koskemattoman luonnon keskellä. Välillä voi pulahtaa hiekkarannalta uimaan ja nauttia kesäkahvilan makoisista antimista.  Saaressa sijaitsisi liikuntakeskus ja uusia siirtolapuutarhamökkejä. Saarta  voisi kiertää hyvin hoidettujen luonto- ja kulttuuripolkujen avulla. Vesiliikenteen avulla saareen pääsy olisi helppoa ja vaivatonta. Tätä kaikkea -ja vielä lisääkin on ehdotettu Vartiosaaren vaihtoehtoisessa osayleiskaava ehdotuksessa jonka Vartiosaariseura teetti jo vuosia sitten.

Tutustu osayleiskaavehdotukseen tästä.
Vartiosaaren+vaihtoehtoinen+osayleiskaava+1.8.2013+klo+16(1)

* Uudet aluevaltaukset ja lisärakentamisen määrä mitoitetaan siten, ettei Vartiosaaren luonnon, maiseman ja huviloiden poikkeuksellisia arvoja menetetä, mutta alueen virkistyskäytön lisääminen on kuitenkin mahdollista.

* Vanhat, arvokkaat huvilat suojellaan ja kaavoitetaan joko ympärivuotiseen käyttöön tai loma-asunnoiksi kullekin kohteelle parhaiten soveltuvalla tavalla. Huviloille laaditaan rakennustapa- ja korjausohjeet, jotta rakennusten yhtenäinen ilme saadaan säilytettyä. Myös huviloiden vanhat puutarhat ja piharakenteet tulee kunnostaa, jotta niitä voidaan hyödyntää kaupunkikuvan rikastuttajina.

* Kaupungin omistamat alueet kaavoitetaan ulkoilu- ja virkistysalueiksi.
Ulkoilualueeksi merkittävälle Sunnanvikin alueelle osoitetaan tilat majoitukseen ja uimarannalle. Viljelypalstoille varataan lisää tilaa saaren keskiosan peltoaukiolta.

* Kaupungin omistamilla mailla järjestetään kulku rannan tuntumaan.
Polkuverkoston on oltava saareen sopivassa mittakaavassa, eli se ei saa olla liian leveä. Kulutusherkillä alueilla kulkua voidaan ohjata opasteilla ja keveillä, matalilla puurakenteisilla aidoilla, ja polku voidaan kattaa esimerkiksi hakkeella kulutuskestävyyden parantamiseksi ja eroosion ehkäisemiseksi.

* Vartiosaari liitetään kaavoituksen avulla osaksi Itä-Helsingin kulttuuripuistoa ja * Veneilijöitä varten järjestetään venevalkama Jatasalmen suojaisaan lahteen, jotta kulku Tammisaloon helpottuu. Pääyhteyslaituri säilyy edelleen Reposalmessa.

* Saareen suunnitellaan uusi puutarha- ja huvilakulttuuria esittelevä polku, joka kiertää tärkeimmät kaupungin omistamat arkkitehtuuri- ja puutarhataidekohteet, kuten Sunnanvik (suunnittelijat. Selim A. Lindqvist ja Aarne Ervi, Bengt Schalin), Janneberg (Max Frelander) ja Tirrebo (Th eodor Höjer).

Vartiosaari kaavoitetaan ulkoilu- ja virkistysalueeksi. Monipuolinen luonto, kasviharvinaisuudet ja historialliset kerrostumat ovat saaren vahvuuksia, ja ne tulee säästää rakentamisen aiheuttamilta muutoksilta. Entisiltä satama- ja
teollisuusalueilta vapautuu riittävästi asuinrakentamiseen soveltuvaa maa-aluetta, jotta kaupungin tulevien vuosikymmenten rakentamistarve saadaan täytettyä.

Aikaisemmin Sipoolle kuuluneet alueet helpottavat myös osaltaan nykyisin viheralueille ja kaavoittamattomille alueille kohdistuvaa rakentamispainetta.

Siltaa saareen ei rakenneta, sillä se toisi mukanaan autoja, moottori- ja polkupyöriä, jolloin myös tiestö olisi rakennettava vastaamaan liikenteen asettamia vaatimuksia. Silta häiritsisi myös Reposalmen ja Jatasalmen vilkasta veneliikennettä. Saaren maastonmuotojen takia paras liikkumismuoto alueella on kävely, ja saarellinen
luonne on jo sinänsä suojeltava virkistysarvo.