Seura pitää 25v. juhlavuoden siivoustalkoot 25. ja 26.5.

Vartiosaari-seura osallistuu jälleen saaren siivoustalkoisiin 25.5. ja 26.5.2019 Talkoot alkavat lauantaina 25.5. klo 11 Reposalmen popup-kahvilalta, tarkoituksena on kerätä rannoilta ja muualta luonnosta sinne kuulumatonta rojua, mutta selkeä kiinteistöjäte (ruohonleikkurit, puutarhakalusteet ym.) eivät kuulu talkoiden piiriin.  Kahvilalta saa jätesäkkejä ja lainaksi roskapihtejä. Popup-kahvila on avoinna sekä lauantaina että sunnuntaina klo 11-17. Seura on toivonut kaupungilta…

Vartiosaaren virkistyskäytölle on tarvetta!

Uudenmaan liiton hallitus on 11.3.2019 kokouksessaan hyväksynyt Uusimaa 2050-maakuntakaavaluonnoksen, jossa Vartiosaarta ja Villinkiä esitetään virkistyskäytön kohdealueiksi. Samalla maakuntahallitus hyväksyi, että osoitetaan uusi virkistysalue Meri-Rastila – Ramsinniemi ja osoitetaan uusia viheryhteystarpeita taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeelle, Helsingin seudun viherkehälle sekä ratojen ja teiden ylityskohtiin noudatellen pääosin Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ratkaisuja.  Virkistyskäytön kohdealue -kehittämisperiaatemerkinnällä on tarkoitus osoittaa 5-50 hehtaarin kokoiset…

Matkustimme Vartiosaaren jääkarusellilla 23.2!

Hiihtolomaviikon loppuhuipennuksena jääkarusellimies Janne Käpylehto toteutti Reposalmeen Vartiosaaren edustalle 70-metrisen juhlajääkarusellin. Tapahtuma avasi 25 vuotta täyttävän Vartiosaari-seuran juhlavuoden.  Päivällä Vartiosaaressa ja sen ympärillä oli Vartiosaaren historiaan ja luontoon keskittyviä opastettuja lumikenkä- ja kävelyretkiä, Vartiosaaren luonto- ja eläintalliyhdistyksen opastus saaressa talvehtivien lintujen bongaukseen sekä Itä-Helsingin saariston parhaat pulkkamäet ja näköalakalliot.  Myös osa saaren huviloista oli avoinna…

Metsäkirkko

Vaikka kirkko ei suoraan ole kenenkään omistuksessa eli siellä saa vapaasti järjestää tilaisuuksia, se on periaatteessa yksi Roihuvuoren seurakunnan kirkoista. Metsäkirkko on otettu käyttöön vuonna 2002. Se oli alkujaan Mellunmäen seurakunnan (nyk. Mikaelin srk) kirkko, ja aloite sen rakentamiseksi tuli eräältä aktiiviseurakuntalaiselta. Ei ole varmaa tietoa siitä, miksi kirkko siirtyi Mellunmäeltä Roihuvuoren seurakunnalle. Metsäkirkkoa käytettiin…

Palaute Uusimaa 2050-kaavan valmisteluaineistosta 13.4.2018

Uudenmaan liitto toimisto@uudenmaanliitto.fi Vartiosaari-seura ry:n palaute Uusimaa 2050 -kaavan valmisteluaineistosta Uudenmaan rakennekaavan luonnos tarjoaa hyvät lähtökohdat koko maakunnan tasapainoiseen ja elinympäristön laadun huomioivaan kehittämiseen. On tärkeää, että maakuntakaavatasolla pystytään ohjaamaan yksittäisten kuntien kasvutavoitteita tasaisemmin koko maakunnan alueelle. Rakennekaava voi tarkkuudeltaan ja määräyksiltään olla eri alueilla eri tasoinen siten, että suurin tarkkuus kohdistuu alueen herkimpiin kohtiin….