Vartiosaaren puukasojen haketus peruttu 19.5.2020 liian järeän kaluston vuoksi

Stara on kaupungin pyynnöstä avannut Vartiosaaren umpeenkasvanutta peltoaukeaa joulukuussa 2019. Kaupunki lähetti asiasta tiedotteen, jonka seura jakoi jäsenille.

Osa puista kerättiin jo joulukuussa ja työtä on jatkettu nyt toukokuussa keräämällä oksat ja risut maastosta.

Tarkoitus oli jatkaa työtä hakettamalla risukasat, mutta hanke peruuntui 19.5.2020, koska saareen tarkoitettu haketuskalusto todettiin aivan liian järeäksi. Haketus siirtynee näillä näkymin 2020 syksyyn. Haketta on tarkoitus käyttää yleisen polun merkitsemiseen ja poluilla olevien juurien suojaamiseen ja polkujen hienovaraiseen tasoittamiseen.

Koska saaressa oli epätietoisuutta tehtävän tekotavasta ja työn alueesta , kaupunki järjesti katselmuksen 8.1.2020. Kaupungin edustajina paikalla olivat vastaava työnjohtaja, kaupunkiympäristö -toimialan metsävastaava Vesa Koskikallio, Staran metsäpalvelupäällikkö Mikko Vuohelainen ja kaksi metsuria sekä saarelaisista Ansa Holm, Jari Luovi, Jukka Nyrhinen, Tapani Parviainen sekä Laajasalo-seurasta Vesa Rutanen.

Aluksi Vesa Koskikallio esitteli hankkeen tarkoitukset lyhyesti ja saarelaiset toivat esille omia havaintojaan ja huoliaan erityisesti kulkureittien kunnosta ja päätien varrelta kaadetuista puista. Katselmuskierros käveltiin Reposalmesta päätietä pitkin tallille ja sieltä peltoaukean pohjoislaitaa Suopirtille ja takaisin Reposalmeen.

Kierroksella Vesa Koskikallio kävi reitin varrella läpi vielä kaadettavat kaksi isompaa puuta (huonokuntoinen kaksihaarainen koivu, jonka toinen haara jo lähes kuollut ja toinen kaatumassa Sunnanvikin pihan vessan päälle ja viljelijöiden taukotuvan pohjoispuolella oleva polulle taipunut ja kaatumassa oleva koivu) sekä kaadettujen puiden osalta lähes kanto kannolta, miksi kukin puu oli päätetty kaataa.

Pohjoisemman lammasaitauksen itäpäästä oli kaadettu kaikki kuuset sekä osa haavoista ja koivuista, lähinnä sen vuoksi, että viljelypalstoille saadaan lisää valoa ja laidunaitausta avoimemmaksi. länsipään kaikki isot puut sekä loput itäpään puut on jätetty lampaiden säänsuojaksi.

Koskikallion mukaan pääsyy päätien koivujen kaatoon on ollut joko huonokuntoisuus (hätä- tai vesioksia muodostunut jo ylärunkoon, joka merkki ylärungon lahovaurioista) tai se, että puu on jo selvästi taipumassa ja kaatumassa joko tielle, sähkölangoille tai laitumelle. Koskikallion mukaan vain muutama, alle 5 puuta on jouduttu kaatamaan sen vuoksi, että metsätraktori ei ole mahtunut kulkemaan, nämä kaikki lähellä tallin puoleista päätä. Kaikki pakurikääpäpuut on kaadettu: pakurikääpä aiheuttaa koivuun poikittaislahon, joka katkaisee puun, muut pahkaiset puut on jätetty.

Tallin edustalle on avattu pelastuslaitoksen toiveesta pelastushelikopterin laskeutumiseen soveltuva alue. Mäntyniemen toimintakeskus on jo aiemmin avannut tallin ympäristöä ja Mäntyniemen toiveesta rakennusten ympäristön pienpuut samoin kuin raunioituneen saunan takana olevaa kalliota on otettu esiin.

Mikko Vuohelainen kertoi, että peltoaukean pohjoisreunan rajaus noudattaa vuosina 2000-2001 tehtyä avausta, jonka tarkoituksena oli ottaa esiin pohjoisreunan suurta männikköä ja turvata sen pysyvyys. Kiviaita on otettu samalla tavoin esiin kuin vuosina 2000-2001.

Metsurit ja Vesa Koskikallio pahoittelivat raskaiden koneiden ja sateisen kelin aiheuttamaa päätien ja pohjoisreunan polun liejuuntumista. Vuohelaisen mukaan aikataulu v. 2019 puolella oli lyhyt, kaupungin tilaus tuli marraskuun lopulla ja pelkona oli, että aikaa on vain pari kolme viikkoa, koska koneet oli saatava pois ennen jäiden tuloa. Tilanne muuttui kuitenkin täysin ja metsurit kertoivat, että tarkoitus oli siivota kaadetut puut peltoaukealta kasoihin aukean laidoille ennen koneiden poisviemistä.

Puut haketetaan tilaustyönä keväällä ja hake levitetään haketettaviksi sovittaville poluille kottikärrylevityksenä. Lopullinen risunkeräys tehdään myös keväällä.

Uusia puunkaatoja ei alussa mainittujen koivujen lisäksi enää tehdä. Koskikallio korosti, että puunkaadot on tehty nyt, jotta lintujen reviirinmuodostus- ja pesintäaikaa ei häirittäisi.

Vesa Koskikallio lupasi, että päätien ja polkujen vauriot korjataan kaupungin toimesta, Jukka Nyrhinen ehdotti, että päätielle tuodaan nk. merihiekkaa kosteimpiin kohtiin. Editinpolku on myös liejuinen mönkijän jäljiltä, mutta se ei liity millään tavoin tähän puuprojektiin. Jannebergin terassien korjaajat pitävät leiriä Staran tukikohdassa Pässilahden rannalla.

Lopputulemana saarelaiset totesivat, että kaikelle tehdylle oli selkeät perusteet, mutta täsmällisempi tiedottaminen puunkaadon perusteista ja vaikkapa ennakkokatselmus puu puulta ennen töiden aloittamista olisi välttänyt turhalta epätietoisuudelta.

Kaupunki ja Vartiosaari-seura pitivät seuraavan yhteiskokouksen Vartiosaaren virkistyskäytön kehittämisestä 10.2.2020