Vartiosaari-päivää ei järjestetty vuonna 2020

Vartiosaari-seura ei järjestänyt Vartiosaaripäivää koronatartuntariskin vuoksi vuonna 2020

Vartiosaari-seuran hallitus oli alustavasti järjestämässä Vartiosaaripäivää elokuussa 2020. Seuran hallitus kuitenkin päätti, että seura ei voi ottaa vastuuta mahdollisesta päivän aiheuttamasta tautitilanteen pahentamisesta ja seura peruutti tapahtuman. Viranomaisohjeiden ja  määräysten mukaan pääsääntönä edelleen on, ettei yli 500 ihmisen tapahtumia järjestetä elokuussa muutoin kuin poikkeusjärjestelyin. Tämä olisi vaatinut seuralta kohtuuttomia panostuksia erityisesti kuljetusten, mutta muutoinkin turvavälien; kävijöiden jäljitettävyyden; ohjeistamisen ja saniteettitilojen turvallisuuden osalta.

Peruutus koski vain Vartiosaaripäivää. Muutoin Suomen Saaristokuljetuksen ja Callboatsin kuljetukset Vartiosaareen toimivat normaalisti. Myös virtuaalinen Helsinkipäivä on edelleen avoinna sivuillamme.

Mikäli muut toimijat haluavat pitää avoimia ovia tai järjestää tapahtumia Vartiosaaressa, vastuu on tapahtumien tai avointen ovien järjestäjillä eikä näiden yhteydessä pidä viitata Vartiosaaripäivään. Lisäksi toimijoiden tulee itse tehdä tarvittavat hakemukset ja ilmoitukset viranomaisille.