Muistathan, että Vartiosaari-seura ei vastaa kesävedestä

Kevään korvalla on jälleen aika muistuttaa kesäveden käyttäjiä siitä, että Vartiosaari-seura on jo vuoden 2015 vuosikokouksessa tehnyt päätöksen, että seura ei enää hoida kesäveden avaamista tai sulkemista eikä vastaa putkiston ylläpidosta linjaston kunnon ja jälkeen päin tehtyjen luvattomien ympärivuotisten liitosten vuoksi. Seura ei ole ollut vedenkäyttäjä, mutta seuran vapaaehtoistoiminnalla vesihuolto oli saatu aiempina vuosina toimimaan. Vastuu veden käytöstä ja havaittujen ongelmien ilmoittamisesta on kesäveden käyttäjillä.

Vesihuollon ohje ongelmatapauksissa:

Saarelaiset tekevät putkivuotohavainnoista heti ilmoituksen Palmian turvapalveluun puhelinnumeroon 030 322 111 ja kääntävät linjastossa vuotokohtaa edeltävän sulkuventtiilin kiinni. Suuntaa voi arvioida sen perusteella, että kaikki linjat lähtevät taitelijatalon luota. Palmian turvapalvelu ottaa puheluita vastaan ympäri vuorokauden. Soitettaessa tulee ilmoittaa yhteyshenkilö saaressa, johon Palmian korjaaja voi olla yhteydessä löytääkseen vuotokohdan ja ylittääkseen vesistön. Palmian korjaaja tulee seuraavana arkipäivänä. Vuodon syyn selvittyä, selvitetään laskun maksaja. Omasta syystä aiheutuvat vahingot korvaa vahingon aiheuttaja.