Vartiosaari-seuran kannanottoja ja vuosikokoukset

Oheisilla välilehdillä on Vartiosaari-seuran kannanottoja, muistutuksia, valituksia ja muita palautteita Vartiosaareen liittyvissä asioissa. Linkkinä on myös vuosikokouksien materiaaleja.

Muistutus Vartiosaaren osayleiskaavaehdotuksesta 28.1.2016

Valitus Vartiosaaren osayleiskaavapäätöksestä 2.12.2016

Mielipide Helsingin yleiskaavaehdotuksesta 27.2.2015

Valitus Helsingin 2050 yleiskaavapäätöksestä 2.12.2016

Palaute Uusimaa 2050-kaavan valmisteluaineistosta 13.4.2018

Palaute maakuntakaavaluonnoksesta 8.11.2018

Muistutus Laajasalon ratikkakorttelista 7.4.2020

Seuran mielipide Vartiosaaren osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa 2022

Vartiosaari-seuran kannanotto Helsingin sanomien 28.11.2022 julkaisemaan uutiseen

Seuran mielipide 2023 osayleiskaavaluonnoksesta

Vartiosaari-seuran vuosikokouksen 7.6.2018 pöytäkirja 

Vartiosaari-seuran vuosikokouksen 6.6.2019 pöytäkirja

Vuosikokouskutsu 22.9.2020

Toimintakertomus 2019

Tuloslaskelma 2019

Tase 2019

Toimintasuunnitelma 2020

Toimintakertomus 2020

Toimintasuunnitelma 2021

Toimintakertomus 2021

Toimintasuunnitelma 2022