Hallinto-oikeus asetti Uusimaa 2050 -maakunta-kaavan väliaikaiseen täytäntöönpanokieltoon

Helsingin hallinto-oikeus on antanut välipäätökset Uusimaa-kaavan kokonaisuudesta ja kieltänyt sen täytäntöönpanon oikeuskäsittelyn ajaksi. Syynä ovat kaavoista tehdyt valitukset. Täytäntöönpanokielto tarkoittaa, että kaavat eivät ole voimassa ennen kuin hallinto-oikeuden varsinaiset päätökset ratkaisevat asian. Täytäntöönpanokielto on tärkeä suojatoimenpide, koska useat kunnat ovat jo ehtineet valmistella kaavojaan uuden maakuntakaavakokonaisuuden pohjalta.

Hallinto-oikeuteen tehtiin Uusimaa-kaavasta 2050 yhteensä 35 valitusta. Helsingin hallinto-oikeus on kolmella välipäätöksellään 22.1.2021 kieltänyt Uusimaa-kaavan 2050 Helsingin seudun (18 valitusta), Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan vaihemaakuntakaavan täytäntöönpanon hallinto-oikeuteen tehtyjen valitusten johdosta. Hallinto-oikeus antaa päätöksen valituksiin myöhemmin erikseen vuoden 2021 aikana.

Uudenmaan maakuntavaltuusto hyväksyi Uusimaa-kaavakokonaisuuden elokuussa 2020  ja Uudenmaan maakuntahallitus päätti sen voimaantulosta joulukuussa 2020. Kaavakokonaisuuden oli määrä tulla voimaan tammikuun 2021 lopulla sen jälkeen, kun kaikki alueen kunnat ovat kuuluttaneet hallituksen päätöksestä.

Helsingin vaihemaakuntakaavassa Vartiosaari olisi ollut pääkaupunkiseudun taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeellä. Tämän vuoksi mm. Museovirasto ja Laajasalo-Degerö -seura valittivat maakuntakaavasta.