Kestävä yhteys Vartiosaareen

Tämä on kannanotto Helsingin sanomissa  28.11.2022 olleeseen artikkeliin.

”Sillan vastustajien mielestä venekuljetukset ja potkukelkka saavat riittää”, kirjoittaa toimittaja Marja Salomaa (HS 28.11.) Vartiosaaren osayleiskaavaehdotuksen saamasta kansalais- ja järjestöpalautteesta.

Vartiosaaren osayleiskaavaluonnos on juuri nyt kaupungin päätöksentekoelinten käsittelyssä. HS:n juttu antaa ymmärtää sillan olevan olennainen osa kaavaehdotusta. Tosiasiassa se on merkitty kaavaehdotukseen yhteystarpeena, mikä voi tarkoittaa myös julkista veneyhteyttä.

HS:n ylimalkaisesta jutusta ei käy ollenkaan ilmi asiantuntijatyönä laadittu taustaselvityskokonaisuus, johon kaavaluonnos perustuu. Kaavaselostuksessa siltaoptiosta todetaan asiantuntijaselvitysten pohjalta näin: ”Siltojen ja uusien ulkoilureittien rakentaminen parantaisi saaren saavutettavuutta erityisesti polkupyörällä, mutta samalla lisääntyvä rajoittamaton virkistyskäyttö lisää kulutusta ja saaresta tulee luonteeltaan läpikulkusaari. Sillat ja väylät peittävät alleen metsää ja arvokkaita luontokohteita, pirstovat kallioita, heikentävät saaren lepakko- ja linnustoarvoja ja aiheuttavat rakentamisaikana ilmastopäästöjä. Kalliista siltainvestoinnista ja ylläpidosta ei saada välttämättä kustannuksia vastaavaa hyötyä.”

Asiantuntijaselvitysten mukaan siltojen rakentaminen saattaisi myös luoda painetta muuttaa kaavan tavoitteita niin, että saaressa sallittaisiin laajempi rakentaminen ja autoliikenne, mikä heikentäisi virkistyskäyttöarvoa ja muuttaisi saaren ja sen kallisarvoisten vanhojen metsien luonteen peruuttamattomasti.

HS nostaa jutussaan esiin yhden kaavaehdotukseen tulleen kommentin, jonka mukaan siltaa kannattaa vastustaa, jotteivät alkoholistit ja narkomaanit leiriytyisi saarelle. Nosto on tarkoitushakuinen. Vartiosaaren huviloissa toimii useita yhdistyksiä, muun muassa Vailla vakinaista asuntoa ry. jonka tarkoituksena on nimenomaan tarjota muun muassa Salmelan mainitsemille ryhmille mahdollisuus virkistäytymiseen.

Siltaa vastustavien kaupunkilaisten ja yhdistysten asenne ei ole ollut rajoittaa pääsyä saareen vaan nimenomaan mahdollistaa se kestävillä tavoilla nykyistä useammille. Tämän voi helposti tarkistaa myös kaavaehdotuksen liitteenä olevasta vuorovaikutusraportista. Saaren nykyiset toimijat ovat pyrkineet helpottamaan kulkua saareen, ja siinä on myös onnistuttu varsin hyvin. Esimerkiksi aurinkosähkölauttayhteys on ollut vuosi vuodelta suositumpi.

Kaavoitusprosessiin osallistuneiden asiantuntijoiden sekä siltaa ja pyöräbaanaa vastustavien kaupunkilaisten ja järjestöjen perustellut kannanotot leimataan HS:n jutussa ”raivoisaksi” palautteeksi. Kaikista maailman asioista potkukelkka on löydetty avuksi rakentamaan kuvaa joukosta älyvapaita nimbyjä.

Olemme pettyneitä, että HS valitsee tällaisen sävyn uutisoidessaan tärkeästä kaavaluonnoksesta. Näinä ympäristökadon aikoina luulisi kaikkien olevan kiinnostuneita eniten siitä, millä tavalla erittäin tärkeä ja ainutlaatuinen luonto- ja kulttuurialue kaupungissamme säilytetään kaikkien kaupunkilaisten yhteisessä virkistyskäytössä parhaalla mahdollisella tavalla.

Maria Lahdenperä, Vartiosaari-seura ry

Reija Sann, Vartiosaaren vuokralaiset ry

Sanna Tiivola, Vailla vakinaista asuntoa ry

Tästä linkistä näet havainnekuvan osayleiskaavaluonnoksesta