Vartiosaaren osayleiskaavaehdotus Kaupunkiympäristö-lautakunnan käsiteltävänä 21.11.2023 ja 28.11.2023

Vartiosaaren osayleiskaavan ehdotusluonnos oli käsiteltävänä ensimmäistä kertaa Kaupunkiympäristölautakunnassa 21.11.2023. Käsiteltyään ehdotusluonnoksen Kaupunkiympäristölautakunta tekee päätöksen ehdotuksen asettamisesta nähtäville mahdollisten muistutusten tekemiseksi. Ehdotus jätettiin pöydälle ja käsittelyä jatketaan 28.11.2023.

Aikataulu: Käsittely lautakunnassa 21.11, pöydälle, uusi käsittely 28.11.2023 > Lautakunnan päätös nähtäville asettamisesta ja muistutusten jättämisestä (yl. 30 päivää päätöksestä) > Käsittely ja mahdollisine muutoksineen ehdotus lautakunnan kautta kaupunginhallitukseen > kaupunginvaltuustoon päätettäväksi