Vartiosaaren virkistyskäyttö edistyy

Helsingin kaupungin maankäyttöjohtaja päätti 28.11.2019 hyväksyä Vartiosaaren väliaikaista virkistyskäyttöä tukevien toimenpiteiden suorittamisen vuosille 2019 – 2020 siten, että toimenpiteiden enimmäiskustannus on yhteensä enintään 150 000 euroa. Samalla maankäyttöjohtaja päätti hyväksyä vuosina 2019 – 2020 toteutettavaksi seuraavat Vartiosaaren väliaikaista virkistyskäyttöä tukevat toimenpiteet:
 Reittien kunnostusta ja hoitoa, sisältäen portaiden rakentamista, pääpolun ja palsta-alueen reunojen hoitoa ja raivausta sekä niityn avausta
 Opastuksen suunnittelua ja toteutusta
 Nykyisten käymälöiden ja jätehuollon toimivuuden varmistamista
 Huollon ja ylläpidon järjestämistä
 Saavutettavuuden parantamista mm. nykyisiä laitureita avaamalla ja rantautumispaikkoja merkitsemällä